Personuppgiftsansvarig

BERTMARK är ett direktförsäljningsföretag med egen utgivning av böcker, bland annat årsböcker och diverse serieverk. Här ingår Bertmarks Försäljnings AB, org.nummer: 556791-5979 samt Lixa Sales AB, org.nummer: 556841-6456.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv lämnar när du skriver på ett kontrakt för köp av våra produkter, eller lämnar vid kontakt med oss. Uppgifterna är namn- och adressuppgifter och personnummer och i förekommande fall telefonnummer och e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet, dels för att tillhandahålla beställda produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

Uppgifterna används också för att erbjuda förnyat abonnemang, alternativt erbjuda övriga produkter som vi har i vårt sortiment.

Dina adressuppgifter uppdateras kontinuerligt med uppgifter från Folkbokföringsregistret SPAR.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer inte att sälja adressuppgifterna vidare till tredje part utan endast använda dem för egen marknadsföring eller tillsammans med eventuell samarbetspartner.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Därefter sparas de för historik och statistik. Vissa uppgifter kan dessutom sparas för att fullgöra de krav som finns i gällande Bokföringslag.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du kontakta kundservice för att få den rättad.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kundservice@bertmark.se eller tel 040-6805600.

Våra bokverk

Våra böcker är anpassade till 2000-talets design och form och vidareutvecklas hela tiden för att passa våra kunders behov. Böckerna vänder sig till läsare i alla åldrar med olika intressen.

Copyright © 2021 Bertmarks Försäljnings AB