Bertmarks digitala databas

Bertmarks digitala databas lanserad under våren 2011, kommer att innehålla skannat sökbart material från samtliga årgångar av våra årsböcker utgivna under åren 1960-2015. Varje år läggs sedan material från en bok till i databasen och tillträde ges till de kunder som förnyar eller nytecknar sin bokprenumeration.


Material under åren 1960-1971 kommer från vår Aktuelltbok, åren 1972-1995 från Horisont, åren 1996-2004 från Respons årsbok och efter det från Aha årsbok. Det skannade materialet utgör främst ett komplement till våra kunders bokserier.

Klicka här för att logga in i Bertmarks digitala databas.

Copyright © 2021 Bertmarks Försäljnings AB