Om Bertmark

I gruppen ingår Bertmarks Försäljnings AB, Bertmarks Förlag AB samt Lixa Sales AB.

Vi har sålt och marknadsfört våra årsböcker och lexikala verk sedan 1960 och företrädesvis genom direktförsäljning till kund.

SEDAN HÖSTEN 2012 finns vi i Helsingborg med kundservice, lager samt administration. Våra säljare täcker stora delar av landet.

Våra bokverk

Våra böcker är anpassade till 2000-talets design och form och vidareutvecklas hela tiden för att passa våra kunders behov. Böckerna vänder sig till läsare i alla åldrar med olika intressen.

Copyright © 2021 Bertmarks Försäljnings AB