Medikon

I Medikon finner du information om sjukdomar och skador, behandlingsmetoder och mediciner, men även om hur den friska människan fungerar och hur människokroppen är uppbyggd.

DEN ALFABETISKA DELEN följs av två specialband om alternativmedicin, hälsa, kost och motion. Band 5 om alternativ, komplementär och integrativ medicin redogör för metoder som etablerats vid sidan av vad som traditionellt anses vara den etablerade läkekonsten.

Band 6 behandlar kost och motion och belyser sambandet mellan olika friskvårdsaktiviteter och vikten av att äta rätt.

DET MEDICINSKA UPPSLAGSVERKET Medikon har ett djup och en bredd som gör att det vänder sig till alla. Författarna i Medikon har lagt stor vikt vid att framställa även komplicerade sammanhang på ett begripligt och lättförståeligt sätt. Medikon vänder sig till den vanliga människan som har ett intresse av hälsa och friskvård, till barnfamiljen med frågor och funderingar, samt givetvis även till personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom vården.

SKILLNADEN MOT ATT leta information på internet är att man i Medikon kan vara säker på att finna relevant och vetenskapligt säkerställda fakta om det man undrar över.

Medikon är en outsinlig källa till kunskap.

Fakta

6 band totalt, cirka 3 000 bilder 4 band a–ö, drygt 6 500 uppslagsord 1 band med alternativ-, komplementär-, samt integrativ medicin 1 band med kost, hälsa och motion

Inbundet i snygga, tåliga klotband. Format 210 x 297 mm

Chefredaktör band 1–4, docent Jörgen Malmquist

MEDIKON BLEV KOMPLETT och färdigt våren 2010.

Copyright © 2021 Bertmarks Försäljnings AB